Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Εκδόσεις βιβλίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1ο. «Ένα ταξίδι, με καπετάνιο την αγάπη μας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Συλλογικός Τόμος Απολογισμού και καλών πρακτικών των Προγραμμάτων Π.Ε. στα Γυμνάσια και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Επιμέλεια : Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 – ISBN: 978-618-84311-0-2

Υπερσύνδεσμος για το Βιβλίο : ΤΟΜΟΣ Α΄_ ΓΥΜΝΑΣΙΑ_Σ.Μ.Ε.Α.Ε._ΒΙΒΛΙΟ Π.Ε. v1.pdf


2ο «Ένα ταξίδι, με καπετάνιο την αγάπη μας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Συλλογικός Τόμος Απολογισμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας

Επιμέλεια : Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ISBN: 978-618-84311-1-9

Υπερσύνδεσμος για το Βιβλίο : ΤΟΜΟΣ ΓΕ.Λ.ΕΠΑ.Λ.ΒΙΒΛΙΟ ΠΕ.pdf


3ο. A΄ΤΟΜΟΣ «Ένας απολογισμός που δεν τελειώνει…»


Εκθέσεις Πεπραγμένων των Προγραμμάτων Π.Ε. στα Γυμνάσια & στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας

Επιμέλεια : Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023-ISBN(set): 978-618-84311-2-6    978-618-84311-3-3

Υπερσύνδεσμος για το Βιβλίο : Α΄ΤΟΜΟΣ «Ένας απολογισμός που δεν τελειώνει…»


4ο. Β΄ΤΟΜΟΣ «Ένας απολογισμός που δεν τελειώνει…»


Εκθέσεις Πεπραγμένων των Προγραμμάτων Π.Ε. στα ΓΕ.Λ. και τα ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Επιμέλεια : Βαρβάρα Πετρίδου, Διευθύντρια 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Β΄Αθήνας , πρώην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 –ISBN(set): 978-618-84311-2-6
                                                                           978-618-84311-4-0

Υπερσύνδεσμος για το Βιβλίο : Β΄ΤΟΜΟΣ «Ένας απολογισμός που δεν τελειώνει…»


Σύνδεσμος για ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ