Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Διαδικασίες Επιλογής Στελεχών Εκπ/σης

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών/Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψήφιων για την Κενή Θέση  Διευθυντή/ντριας στο Νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αναρτώνται οι πίνακες δεκτών/μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων για την κενή θέση διευθυντή/ντριας στο νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς, σύμφωνα με την Πράξη 4/18-07-2024 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη...

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Διευθυντή του Νεοϊδρυθέντος ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς

Καλούνται οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό αξιολογικό πίνακα (υπ’ αριθμ. 7647/07-04-2023 ΑΔΑ:ΡΚΘ746ΜΤΛΗ-Υ7Ω «Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού  πίνακα των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας» Απόφαση του...

Πρόσκληση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Π/Θμιας και Δ/Θμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων να Οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων για το Σχολικό Έτος 2023  -2024

Σχετικά με την Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αττικής και Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) για...

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σχετικά με την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/ Διευθύντριας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με πενταετή θητεία

Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών/Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψήφιων Υποδιευθυντών

Αναρτώνται οι αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών/μη δεκτών αιτήσεων Υποψήφιων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. ανά σχολική μονάδα, κατόπιν επαναπροκήρυξης κενών θέσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 34/14-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και...

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων κατόπιν Επαναπροκήρυξης Κενών Θέσεων

ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 33/08-11-2023 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ.Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά...

Επαναπροκήρυξη – Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και  Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Σχετικά με την Επαναπροκήρυξη – Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και  Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Β΄Αθηνας

Απόφαση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών  σε Κενές Θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών  Μονάδων και Ε.Κ. /Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε.  Β΄ΑΘΗΝΑΣ

Σχετικά με την Απόφαση τοποθέτησης Εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Πρόσκληση Μονίμων Εκπαιδευτικών για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Προκειμένου να Οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Σχετικά με την Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024