Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: επαγγελματική εκπαίδευση

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών/Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψήφιων για την Κενή Θέση  Διευθυντή/ντριας στο Νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αναρτώνται οι πίνακες δεκτών/μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων για την κενή θέση διευθυντή/ντριας στο νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς, σύμφωνα με την Πράξη 4/18-07-2024 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη...

Πρόγραμμα Εξετάσεων Υποψήφιων της Ειδικής Κατηγορίας “Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπάλληλων που Υπηρετούν στο Εξωτερικό” για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο του καύσωνα-Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/257/οικ.13090/15-07-2024 εγκυκλίου  του  Υπουργείου Εσωτερικών  και σχετικής έγκρισης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ (http://www.emy.gr/emy/el/forecast/meteogramma_emy?perifereia=Attiki&poli=panathinaiko) για το επίμαχο χρονικό διάστημα (από...

Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Σχετικά με την Α. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2024 Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2024 Γ. Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2024

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

Αξιότιμοι συνάδελφοι, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές, Εκπαιδευτικοί και Διοικητικοί Υπάλληλοι των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, Με αίσθημα βαθιάς ευθύνης και τιμής αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Διευθυντή της...

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς

Θερινές Εφημερίες Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. Φ.2.1/8298/27-05-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ορίζεται η ΤΡΙΤΗ ως ημέρα θερινής εφημερίας των σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Ανάληψη Υπηρεσίας και Θερινή Υπηρεσία Εκπαιδευτικών στις 28-06-2024 της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Σχετικά με την Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών για Υποβολή Αίτησης Απόσπασης Εντός ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας για το Διδακτικό Έτος 2024 -2025

Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης) σε κενές οργανικές θέσεις και τοποθετήσεις εκτός προτίμησης για τις ανάγκες της υπηρεσίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/25-06-2024 πράξη του το ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας: Α) Διαπίστωσε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης) από μετάθεση – βελτίωση – διάθεση ΠΥΣΔΕ, σε κενές οργανικές θέσεις μετά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν...