Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Έγκριση Ωρολογίων Προγραμμάτων

Λειτουργικά και Οργανικά Κενά Γενικής Παιδείας.

Λειτουργικά και Οργανικά κενά Γενικής Παιδείας.

Άρθρα για Θέματα Έγκρισης Ωρολογίων Προγραμμάτων από το Τμήμα Α’ Διοικητικού

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά βάσει της υπ’ αριθμ.  Φ.11.2/1283/27-1-2023 Απόφασης Διευθυντή Διεύθυνσης.