Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών

Ανάπτυξη εφαρμογών, Myschool.

Άρθρα για Θέματα Ανάπτυξης Ψηφιακών Εφαρμογών από το Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.