Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ, 210 6013952

E-MAIL: tmplirof@dide-v-ath.att.sch.gr 

Myschool.

Ανάπτυξη εφαρμογών, Myschool.

Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης – Ψηφιακές Υπογραφές. 

Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης.

Άρθρα για Θέματα του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής (8159/13-04-2023)

Σχετικά με την τοποθέτηση Εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία […]