Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΣΤΕΛΛΑ, 210 6001014

E-MAIL: tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr 

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ.

Πειθαρχικά Εκπαιδευτικών θεμάτων (γραμματεία).

Προϋπηρεσίες μονίμων – νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών, προϋπηρεσίες εκτός δημοσίου, βαθμολογική κατάταξη

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών, ΔΑΥΚ/συντάξεις, κινητικότητα.

Γραμματεία Πειθαρχικών Θεμάτων, Πειθαρχικά (γραμματεία).

Μεταθέσεις, e-data, Π.Μ. Εκπαιδευτικών, βαθμολογική εξέλιξη, Επιλογή Στελεχών.

Γνησιότητες απολυτήριων τίτλων, αρχείο εγκυκλίων.

Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές – εξετάσεων Αναπληρωτών & Μονίμων Εκπαιδευτικών), πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών.Άδειες (άνευ αποδοχών, μητρότητας, Διοικητικών Υπαλλήλων & Εκπαιδευτικών).

Μεταθέσεις, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων σπουδών και integrated master μονίμων εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ.

Πειθαρχικά.

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών, συντάξεις, κινητικότητα, δικαιολογητικά.

Άδειες (μακροχρόνιες αναρρωτικές, Υγειονομικής Επιτροπής, αλλαγής αντικειμένου) Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές Μονίμων Εκπαιδευτικών)

Επιλογή στελεχών, μονιμοποιήσεις, αποσπάσεις, Διοικητικοί Υπάλληλοι, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας, Αναγνώριση Μ.Κ., έλεγχος γνησιότητας τίτλων, συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων, καταχώρηση ΟΠΣΥΔ

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας ΠΔΕ – Τακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών, αναζήτηση γνησιότητας μεταπτυχιακών τίτλων/πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης/ποινικών μητρώων, υπολογισμός προϋπηρεσίας/Μ.Κ., έκδοση αποφάσεων, καταχώρηση ΟΠΣΥΔ)

Έλεγχος προσωπικών μητρώων (Π.Μ.), Εφαρμογή Μητρώου Εκπαιδευτικών (personnel).

Άδειες άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Βιβλίο πράξεων, αρχείο εγκυκλίων, εφαρμογή μητρώου Εκπαιδευτικών.

Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, έλεγχος Μ.Κ., απόδοση 2ης ειδικότητας, Εφαρμογή Μητρώου Εκπαιδευτικών (Personnel).

Αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας – ΣΚΑΕ, ΜΝΑΕ, ΕΚΟ, Ψυχολόγοι, Ειδικής Αγωγής.

Αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης.

Αναζήτηση ποινικών μητρώων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών, βεβαιώσεις απογραφής

Άρθρα για Θέματα του Τμήματος Γ’ Προσωπικού.

Ανάληψη Υπηρεσίας και Θερινή Υπηρεσία Εκπαιδευτικών στις 28-06-2024 της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Σχετικά με την Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Διευθυντή του Νεοϊδρυθέντος ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς

Καλούνται οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό αξιολογικό πίνακα (υπ’ αριθμ. 7647/07-04-2023 […]

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή Αιτήσεων Παραίτησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολικού έτους 2023 – 2024

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ […]