Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Τεχνική Υποστήριξη Υποδομών Διεύθυνσης & Σχολικών Μονάδων

Υπεύθυνος Πληροφορικής.

Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης.

Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης.

Άρθρα για Θέματα Τεχνικής Υποστήριξης Υποδομών Διεύθυνσης & Σχολικών Μονάδων από το Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.