Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Χωροταξική κατανομή Μαθητών, E-Εγγραφές, Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΓΕΛ, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων (ΥΣΕΦΕ-ΥΣΕΠΕΗΥ), Καταλήψεις , Αριστεία – Βραβεία – Έπαινοι, Αναβαθμολογήσεις Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων, Μαθητές με Ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  ή αναπηρία (έλεγχος δικαιολογητικών).

Επαγγελματική Εκπαίδευση, Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ

Άρθρα για Θέματα Συντονισμού Ύλης Πανελλαδικών Εξεταζόμενων Μαθημάτων από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.