Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων

Υποστήριξη των σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής (Ζ.Ε.Π), και των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)

Τσιάντα Αγγελική (ΠΕ02)

Έδρα:

2ο ΠΕΚΕΣ
Έλλης 3
152 32   Χαλάνδρι Αττικής

τηλ. 2106080654, 2106850754

κιν. :6971959044

email:tsianta.angeliki@gmail.com