Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Πρωτόκολλο κ Διαχείριση Αλληλογραφίας

Πρωτόκολλο, αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων.

Πρωτόκολλο, αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων, ταχυδρομείο – διακίνηση αλληλογραφίας.

Άρθρα για Πρωτόκολλο/Διαχείριση Αλληλογραφίας από το Τμήμα Α’ Προσωπικού

Αναμορφωμένος εκ νέου Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών

Αναμορφωμένος εκ νέου Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 […]

Ανακοινοποίηση Στο Ορθό _  Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Υπηρεσίες και Φορείς

Σχετικά με την Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε Υπηρεσίες […]

Εγκύκλιος Μετατάξεων Εκπαιδευτικών  Π/Θμιας, Δ/Θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ – ΕΒΠ και Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91

Σχετικά με την Εγκύκλιο Μετατάξεων Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους […]

Εγκύκλιος Μετατάξεων Εκπαιδευτικών _ Σιβιτανίδειος Σχολή

Σχετικά με την Εγκύκλιο  Μετατάξεων Εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση  και Εκπαιδευτικών της […]

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης

Σχετικά με την Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων […]

Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Υπηρεσίες και Φορείς Αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ_Επικαιροποιημένη

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολήαιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε […]

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Έτους 2023-2024

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων: α) σε υπηρεσίες και φορείς […]