Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Σύνταξη Προϋπολογισμού & Απολογισμού Διεύθυνσης

Πανελλαδικές, ΚΠΓ, ετήσιος προϋπολογισμός, αναλήψεις, μητρώο δεσμεύσεων, σύστημα πληρωμών δαπανών, Διαύγεια, μηνιαίος πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού, ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών, αναβαθμολογήσεις, υπερωρίες διοικητικών.

Άρθρα για Θέματα Σύνταξη Προϋπολογισμού & Απολογισμού Διεύθυνσης από το Τμήμα Β’ Οικονομικού