Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων

Myschool.

Ανάπτυξη εφαρμογών, Myschool.

Άρθρα για Θέματα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων από το Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.