Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Πειθαρχικά

Πειθαρχικά Εκπαιδευτικών θεμάτων (γραμματεία).

Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, Γραμματεία Πειθαρχικών Θεμάτων.

Πειθαρχικά.

Πειθαρχικά (γραμματεία).

Άρθρα για Θέματα Πειθαρχικών από το Τμήμα Γ’ Προσωπικού.