Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

τηλ. 2106396163, Έλλης 3, Χαλάνδρι

  • ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ
  • ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
  • ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
  • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ
  • ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΠΕΣΣΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ