Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Οικονομικά Διεύθυνσης κ Δημόσιων Σχολείων

Πανελλαδικές, ΚΠΓ, ετήσιος προϋπολογισμός, αναλήψεις, μητρώο δεσμεύσεων, σύστημα πληρωμών δαπανών, Διαύγεια, μηνιαίος πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού, ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών, αναβαθμολογήσεις, υπερωρίες διοικητικών.

ΑΠΔ Δημοσίου Δικαίου – μονίμων – ΙΔΑΧ – αναπληρωτών, έλεγχος ΙΚΑ, επικ. Ταμεία, Δικαστικά, βεβαιώσεις ΙΚΑ – ΟΑΕΔ.

Μισθοδοσία και απουσιολόγια αναπληρωτών για: ΠΕΠ-εξειδικευμένη, ΕΚΟ, υποστήριξη γυμνάσιων λόγω εργαστήριων δεξιοτήτων, υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Μισθοδοσία μονίμων, διευθέτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών, μισθοδοσία αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού, επιμίσθιο αποσπασμένων στο εξωτερικό.

Βεβαιώσεις αποδοχών, πίνακες αποδοχών – εισφορών για ΔΑΥΚ υπαλλήλων προς συνταξιοδότηση, συγκέντρωση υπευθύνων δηλώσεων για πρόσθετες αποδοχές από ιδιωτικό έργο.

Τακτική μισθοδοσία, επιδόματα, βεβαιώσεις αποδοχών, απεργίες, δάνεια, φύλλα διακοπής μισθοδοσίας, μεταβολές.

Άρθρα για Θέματα Οικονομικών της Διεύθυνσης κ των Δημόσιων Σχολείων από το Τμήμα Β’ Οικονομικού