Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Μισθοδοσία Διοικητικού κ Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Μισθοδοσία και απουσιολόγια αναπληρωτών ΠΔΕ και ΕΔΕΜ, αλληλογραφία ΔΑΥΚ για συνταξιοδότηση, Πανελλαδικές.

Μισθοδοσία και απουσιολόγια αναπληρωτών ΜΝΑΕ, ΣΜΕΑΕ+ΤΕ και ενισχυτικής, ακουστικά βαρηκοΐας μαθητών.

ΑΠΔ Δημοσίου Δικαίου – μονίμων – ΙΔΑΧ – αναπληρωτών, έλεγχος ΙΚΑ, επικ. Ταμεία, Δικαστικά, βεβαιώσεις ΙΚΑ – ΟΑΕΔ.

Χορήγηση Μ.Κ. μονίμων, υπερωρίες εκπαιδευτικών, υπερωρίες αποσπασμένων σε Βουλευτές, αποζημίωση επιδόματος στην αλλοδαπή.

Μισθοδοσία και απουσιολόγια αναπληρωτών για: ΠΕΠ-εξειδικευμένη, ΕΚΟ, υποστήριξη γυμνάσιων λόγω εργαστήριων δεξιοτήτων, υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Απουσιολόγια ΜΝΑΕ.

Μισθοδοσία αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού, επιμίσθιο αποσπασμένων στο εξωτερικό.

Βεβαιώσεις αποδοχών, πίνακες αποδοχών – εισφορών για ΔΑΥΚ υπαλλήλων προς συνταξιοδότηση, συγκέντρωση υπευθύνων δηλώσεων για πρόσθετες αποδοχές από ιδιωτικό έργο.

Μισθοδοσία μονίμων, χρηματικά εντάλματα

Μισθοδοσία αναπληρωτών (εξειδικευμένη, παράλληλη), απουσιολόγια.

Τακτική μισθοδοσία, επιδόματα, βεβαιώσεις αποδοχών, απεργίες, δάνεια, φύλλα διακοπής μισθοδοσίας, μεταβολές.

Άρθρα για Θέματα Μισθοδοσίας Διοικητικού κ Εκπαιδευτικού Προσωπικού από το Τμήμα Β’ Οικονομικού

Αναγνώριση προϋπηρεσίας 

Για αίτηση για αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΕΚΤΟΣ δημόσιου τομέα ΜΟΝΟ για βαθμολογική εξέλιξη ( Ν.4452/2017 ) , παρακαλούμε να συμπληρώσετε […]