Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Πολιτιστικά και Αγωγής Υγείας Προγράμματα, Οργανικά και Λειτουργικά Κενά Ειδικής Αγωγής, Διαγωνισμοί.

Τράπεζα Θεμάτων, Διαχείριση Προβλημάτων Παιδαγωγικής Φύσεως, Εξετάσεις Προτύπων-Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Αναβαθμολογήσεις  Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων.

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Τράπεζα Θεμάτων, Μαθητικοί Διαγωνισμοί Επιστημονικών Φορέων, Επικυρώσεις – Βεβαιώσεις Γνήσιου Υπογραφής (για σφραγίδα Χάγης και άλλες χρήσεις), Ψυχολόγοι, Μαθητές  με Ειδικές Εκπ/κές Ανάγκες  ή Αναπηρία (έλεγχος δικαιολογητικών), Ενισχυτική Διδασκαλία.

Άρθρα για Θέματα Μαθητικών Διαγωνισμών από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Εξετάσεις για Εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία 2024

Σχετικά με τις οδηγίες προς τους γονείς και υποψηφίους μαθητές και μαθήτριες για την εισαγωγή […]