Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κ.Ε.Σ.Υ

1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β’ ΑΘΗΝΑΣ : 2102710144, E-MAIL: 1kesyvath@sch.gr 

2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β’ ΑΘΗΝΑΣ : 2106512513, E-MAIL: 2kesyvath@sch.gr 

Άρθρα για Θέματα των Κ.Ε.Σ.Υ από τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες.