Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Άρθρα που αφορούν το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Ιστοσελίδα του ΚΠΠ απο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων