Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Θέματα Μαθητών Δημοσίων, Ιδιωτικών & Ξένων Σχολείων

Τράπεζα Θεμάτων, Διαχείριση Προβλημάτων Παιδαγωγικής Φύσεως, Εξετάσεις Προτύπων-Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Αναβαθμολογήσεις  Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων.

Χωροταξική κατανομή Μαθητών, E-Εγγραφές, Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΓΕΛ, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων (ΥΣΕΦΕ-ΥΣΕΠΕΗΥ), Καταλήψεις , Αριστεία – Βραβεία – Έπαινοι, Αναβαθμολογήσεις Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων, Μαθητές με Ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  ή αναπηρία (έλεγχος δικαιολογητικών).

Χωροταξική κατανομή μαθητών, e-εγγραφές.

Πολιτική προστασία, Αριστούχοι Eurobank, Αντιστοιχίες και Ισοτιμίες Τίτλων Σπουδών – Ξένων Σχολείων Αλλοδαπής, Βεβαιώσεις Πρόσβασης στη Γ/Θμια Εκπ/ση για σπουδές Υποψήφιων στο Εξωτερικό, Επικυρώσεις – βεβαιώσεις Γνήσιου Υπογραφής (για σφραγίδα Χάγης και άλλες χρήσεις), Αριστεία-Βραβεία, Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Φοίτηση – Αξιολόγηση – Ποινές Μαθητών, Απαλλαγές από Μαθήματα, Μαθητές Κατ’ Ιδίαν Διδαχθέντες / Κατ΄ οίκον Διδαχθέντες, Παράλληλη Στήριξη – Ε.Β.Π. – Σχ. Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Μαθητές  με ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  Ή αναπηρία (Γυμνάσια – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ, Έλεγχος Δικαιολογητικών Για Πανελλήνιες Εξετάσεις), Επίδειξη Γραπτών Δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.

Εγγραφές – Μετεγγραφές (εκπρόθεσμες &  κατ΄εξαίρεση), Προγράμματα Των Ενδοσχολικών Εξετάσεων / Διάθεση Εκπ/κων για τη διεξαγωγή των Ενδοσχολικών Εξετάσεων Γυμνασίων και ΓΕΛ Περιόδων  Μαΐου – Ιουνίου & Σεπτεμβρίου, Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου, Έλεγχος Απολυτήριων Τίτλων Ιδιωτικών Γυμνασίων & ΓΕΛ, Βεβαιώσεις Πρόσβασης στη Γ/Θμια Εκπ/ση για σπουδές Υποψηφίων στο Εξωτερικό, Επικυρώσεις – Βεβαιώσεις Γνήσιου Υπογραφής (για σφραγίδα Χάγης και άλλες χρήσεις), Ενισχυτική Διδασκαλία.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Φοίτηση Μαθητών, Εγγραφές Προσφυγών – Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ, Αντιστοιχίες Τίτλων Σπουδών  Ξένων Σχολείων Αλλοδαπής, Εγγραφές Μαθητών σε Ξένα Σχολεία Β’ Αθήνας, Συμμετοχή Σχολείων Σε Εκπαιδευτικές Δράσεις, Τράπεζα Θεμάτων, Μαθητές Με Ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  Ή αναπηρία (Γυμνάσια – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ).

Άρθρα για Θέματα Μαθητών Δημοσίων, Ιδιωτικών & Ξένων Σχολείων από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών θεμάτων.

Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Σχετικά με την Α. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2024 Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου […]