Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Υπεύθυνη Μαθητείας.

Επαγγελματική Εκπαίδευση, Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ.

Άρθρα για Θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών θεμάτων.