Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Άρθρα με Θέματα που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών/Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψήφιων για την Κενή Θέση  Διευθυντή/ντριας στο Νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αναρτώνται οι πίνακες δεκτών/μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων για την κενή θέση διευθυντή/ντριας στο νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς, σύμφωνα με την Πράξη […]

Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο του καύσωνα-Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/257/οικ.13090/15-07-2024 εγκυκλίου  του  Υπουργείου Εσωτερικών  και σχετικής έγκρισης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., λαμβάνοντας υπόψη […]

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

Αξιότιμοι συνάδελφοι, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές, Εκπαιδευτικοί και Διοικητικοί Υπάλληλοι των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης […]

Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης) σε κενές οργανικές θέσεις και τοποθετήσεις εκτός προτίμησης για τις ανάγκες της υπηρεσίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/25-06-2024 πράξη του το ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας: Α) Διαπίστωσε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης) από μετάθεση […]