Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Εκκαθάριση Δαπανών Εξετάσεων & Διαγωνισμών

Πανελλαδικές, ΚΠΓ, ετήσιος προϋπολογισμός, αναλήψεις, μητρώο δεσμεύσεων, σύστημα πληρωμών δαπανών, Διαύγεια, μηνιαίος πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού, ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών, αναβαθμολογήσεις, υπερωρίες διοικητικών.

Μισθοδοσία και απουσιολόγια αναπληρωτών ΠΔΕ και ΕΔΕΜ, αλληλογραφία ΔΑΥΚ για συνταξιοδότηση, Πανελλαδικές.

Άρθρα για Εκκαθάριση Δαπανών Εξετάσεων & Διαγωνισμών από το Τμήμα Β’ Οικονομικού.