Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Γνησιότητες Τίτλων

Γνησιότητες απολυτήριων τίτλων, αρχείο εγκυκλίων.

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας, Γνησιότητες τίτλων, ποινικά μητρώα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

Άρθρα για Γνησιότητες Τίτλων από το Τμήμα Γ’ Προσωπικού.