Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

ΔΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Η Δ/νση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Β’ Αθήνας αποτελεί αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπάγεται στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής (άρθρο 1 του Ν. 2986/τ Α’/13-02-2002) και η έδρα της βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή (Μεσογείων 324, Τ.Κ. 15341).

ΔΔΕ Β’ Αθήνας, Μεσογείων 324, Τ.Κ. 15341 Αγ. Παρασκευή

Στην Δ/νση μας υπάγονται οι σχολικές μονάδες των περιοχών : Αγίας ΠαρασκευήςΠαπάγου, ΧολαργούΝ. ΨυχικούΠ. Ψυχικού, Φιλοθέης, ΧαλανδρίουΠεντέλης, Ν. Πεντέλης, Μελισσίων, ΒριλησσίωνΑμαρουσίουΠεύκης, Ν. ΙωνίαςΝ. ΗρακλείουΛυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης, Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας.

Επειτα από την αναστολή της λειτουργίας των Γραφείων Δ.Ε., στα πλαίσια της διοικητικής αναδιοργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, τα διοικητικά θέματα που διεκπεραιώνονταν από τα γραφεία Δ.Ε. Β’ Αθήνας, εφεξής διεκπεραιώνονται απευθείας από την Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.

Οι αρμοδιότητες του Δ/ντή με βάση την κείμενη νομοθεσία είναι σε γενικές γραμμές οι εξής :

α) Η γενική ευθύνη διοίκησης και ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του (Πειραματικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Ειδικά σχολεία, Ιδιωτικά – Ξένα σχολεία με ελληνικό και ξένο πρόγραμμα) και η εποπτεία του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Σχολής.

β) Η διαχείριση της εκπαιδευτικής πολιτικής και η υποστήριξη από διοικητική άποψη της εφαρμογής των εκπαιδευτικών καινοτομιών, οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση

γ) Η συμμετοχή στην διαδικασία της αξιολόγησης όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, η συμμετοχή στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) και στις Νομαρχιακές Επιτροπές, η συγκρότηση όλων των προβλεπόμενων επιτροπών εξετάσεων και η παρακολούθηση του συντονισμού της διδακτέας ύλης.

Προΐσταται επίσης των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στην Διεύθυνση με όλες τις διοικητικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες που του παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία.

Mέσω του ιστοτόπου της Δ/νσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα ακόλουθα :

  • Το περιεχόμενο εγκυκλίων και ανακοινώσεων διαφόρων εκπαιδευτικών φορέων και της ίδιας της Διεύθυνσης,
  • Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
  • Τις αποφάσεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
  • Όλα όσα αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις καθώς και τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
  • Τις δράσεις των τμημάτων Καινοτόμων Δραστηριοτήτων
  • Νέα από το χώρο της Β/θμιας Εκπ/σης γενικότερα.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Διεύθυνσης είτε χρησιμοποιώντας τους αριθμούς τηλεφώνων και την ηλεκτρονική διεύθυνση που διατίθενται στο μενού Επικοινωνία, είτε χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στο ίδιο μενού για να στείλετε κάποιο προσωπικό σας μήνυμα.