Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Αποζημιώσεις Δικαστικών Αποφάσεων

ΑΠΔ Δημοσίου Δικαίου – μονίμων – ΙΔΑΧ – αναπληρωτών, έλεγχος ΙΚΑ, επικ. Ταμεία, Δικαστικά, βεβαιώσεις ΙΚΑ – ΟΑΕΔ.

Μισθοδοσία μονίμων, διευθέτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών, μισθοδοσία αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού, επιμίσθιο αποσπασμένων στο εξωτερικό.

Άρθρα για Αποζημιώσεις Δικαστικών Αποφάσεων από το Τμήμα Β’ Οικονομικού.