Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Άδειες

Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές – εξετάσεων Αναπληρωτών & Μονίμων Εκπαιδευτικών), Διοικητικών υπαλλήλων

Άδειες (μακροχρόνιες αναρρωτικές, Υγειονομικής Επιτροπής, αλλαγής αντικειμένου) Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές Μονίμων Εκπαιδευτικών)

Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου

Άρθρα για Άδειες από το Τμήμα Γ’ Προσωπικού

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

Α. Εγκύκλιοι και ΦΕΚ 1. Άδειες Μονίμων Εκπαιδευτικών ΑΔΕΙΕΣ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf 2. Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε Νεοδιόριστο εκπαιδευτικό […]