Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Διαδικασίες Επιλογής Στελεχών Εκπ/σης

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων κατόπιν Επαναπροκήρυξης Κενών Θέσεων

ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 33/08-11-2023 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ.Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά...

Επαναπροκήρυξη – Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και  Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Σχετικά με την Επαναπροκήρυξη – Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και  Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Β΄Αθηνας

Απόφαση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών  σε Κενές Θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών  Μονάδων και Ε.Κ. /Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε.  Β΄ΑΘΗΝΑΣ

Σχετικά με την Απόφαση τοποθέτησης Εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Πρόσκληση Μονίμων Εκπαιδευτικών για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Προκειμένου να Οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Σχετικά με την Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανακοίνωση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών/μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Αναρτώνται οι Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών/μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. ανά Σχολική Μονάδα, σύμφωνα με την αριθμ. 30/13-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Δ.Ε.  Β΄ Αθήνας και την αριθμ.Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. Οι...

Τροποποίηση Πίνακα Προκηρυσσόμενων Θέσεων Υποδιευθυντών Σχ. Μονάδων & Ε.Κ. Και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Σχετικά με την Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των Θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των Κενών Θέσεων Διευθυντών/ντριων η΄ Εκπαιδευτικών με Διοικητική Εμπειρία  στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) δείτε το συνημμένο...

Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Αποφασίζουμε την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών του παρακάτω πίνακα σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ως εξής:

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη Δήλωση Προτίμησης Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι : «Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2023, λόγω...