Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Χωροταξική Κατανομή Μαθητών

Χωροταξική κατανομή Μαθητών, E-Εγγραφές, Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΓΕΛ, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων (ΥΣΕΦΕ-ΥΣΕΠΕΗΥ), Καταλήψεις , Αριστεία – Βραβεία – Έπαινοι, Αναβαθμολογήσεις Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων, Εκθέσεις Λειτουργίας Σχολ. Μονάδων, Μαθητές με Ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  ή αναπηρία (έλεγχος δικαιολογητικών).

Χωροταξική κατανομή μαθητών, εκδρομές, ισοτιμίες & αντιστοιχίες τίτλων.

Άρθρα για Θέματα Χωροταξικής Κατανομής Μαθητών από το Τμήμα Α’ Διοικητικού