Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, 210 6001014

E-MAIL: tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr 

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ.

Πειθαρχικά Εκπαιδευτικών θεμάτων (γραμματεία).

Προϋπηρεσίες μονίμων – νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών, προϋπηρεσίες εκτός δημοσίου, ΔΑΥΚ.

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών, ΔΑΥΚ/συντάξεις, κινητικότητα.

Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, Γραμματεία Πειθαρχικών Θεμάτων.

Μεταθέσεις, e-data, Π.Μ. Εκπαιδευτικών, βαθμολογική εξέλιξη, Επιλογή Στελεχών.

Άδειες (άνευ αποδοχών, μητρότητας, Διοικητικών Υπαλλήλων & Εκπαιδευτικών).

Γνησιότητες απολυτήριων τίτλων, αρχείο εγκυκλίων.

Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές – εξετάσεων Αναπληρωτών & Μονίμων Εκπαιδευτικών), πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών.

Μεταθέσεις, αποσπάσεις, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων σπουδών και integrated master μονίμων εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ.

Πειθαρχικά.

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών, συντάξεις, κινητικότητα, δικαιολογητικά.

Άδειες (μακροχρόνιες αναρρωτικές, Υγειονομικής Επιτροπής, αλλαγής αντικειμένου) Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές Μονίμων Εκπαιδευτικών)

Επιλογή στελεχών, μονιμοποιήσεις, αποσπάσεις, Διοικητικοί Υπάλληλοι, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ,  μεταθέσεις.

Πειθαρχικά (γραμματεία).

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας, Γνησιότητες τίτλων, ποινικά μητρώα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας, Συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων ητας, μεταπτυχιακών τίτλων/πιστοποιητικών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Μ.Κ., ΠΔΕ – Τακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών, αναζήτηση γνησιότητας μεταπτυχιακών τίτλων/πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης/ποινικών μητρώων, υπολογισμός προϋπηρεσίας/Μ.Κ., έκδοση αποφάσεων, καταχώρηση ΟΠΣΥΔ)

Έλεγχος προσωπικών μητρώων (Π.Μ.), Εφαρμογή Μητρώου Εκπαιδευτικών (personnel).

Βιβλίο πράξεων, αρχείο εγκυκλίων, εφαρμογή μητρώου Εκπαιδευτικών.

Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, έλεγχος Μ.Κ., απόδοση 2ης ειδικότητας, Εφαρμογή Μητρώου Εκπαιδευτικών (Personnel).

Αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας – ΣΚΑΕ.

Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής.

Αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης.

Άρθρα για Θέματα του Τμήματος Γ’ Προσωπικού.

Ανάρτηση Πινάκων Μορίων  Εκπαιδευτικών  Δ.Ε. που Υπέβαλαν Αίτηση Μετάθεσης  Σχολικού Έτους 2023  -2024

    Ενστάσεις επί των στοιχείων των πινάκων μορίων  υποβάλλονται αποκλειστικά  ηλεκτρονικά από 21-11-2023 έως και […]

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων κατόπιν Επαναπροκήρυξης Κενών Θέσεων

ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, […]

Ειδική πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

​Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  […]

Ανακοίνωση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών/μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Αναρτώνται οι Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών/μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. ανά Σχολική […]

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2023 -2024

Σχετικά με τις μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2023 – 2024

Τροποποίηση Πίνακα Προκηρυσσόμενων Θέσεων Υποδιευθυντών Σχ. Μονάδων & Ε.Κ. Και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Σχετικά με την Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και […]