Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Τμήμα Β’ Οικονομικών

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, 210 6000870

E-MAIL: oikon@dide-v-ath.att.sch.gr 

Πανελλαδικές, ΚΠΓ, ετήσιος προϋπολογισμός, αναλήψεις, μητρώο δεσμεύσεων, σύστημα πληρωμών δαπανών, Διαύγεια, μηνιαίος πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού, ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών, αναβαθμολογήσεις, υπερωρίες διοικητικών.

Μισθοδοσία και απουσιολόγια αναπληρωτών ΠΔΕ και ΕΔΕΜ, αλληλογραφία ΔΑΥΚ για συνταξιοδότηση, Πανελλαδικές.

Ταμεία μονίμων, μεταβολές, δηλώσεις εκτάκτων αμοιβών για ελεγκτικό συνέδριο, φορολογικά.

Μισθοδοσία και απουσιολόγια αναπληρωτών ΜΝΑΕ, ΣΜΕΑΕ+ΤΕ και ενισχυτικής, ακουστικά βαρηκοΐας μαθητών.

ΑΠΔ Δημοσίου Δικαίου – μονίμων – ΙΔΑΧ – αναπληρωτών, έλεγχος ΙΚΑ, επικ. Ταμεία, Δικαστικά, βεβαιώσεις ΙΚΑ – ΟΑΕΔ.

Χορήγηση Μ.Κ. μονίμων, υπερωρίες εκπαιδευτικών, υπερωρίες αποσπασμένων σε Βουλευτές, αποζημίωση επιδόματος στην αλλοδαπή.

Μισθοδοσία και απουσιολόγια αναπληρωτών για: ΠΕΠ-εξειδικευμένη, ΕΚΟ, υποστήριξη γυμνάσιων λόγω εργαστήριων δεξιοτήτων, υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Απουσιολόγια ΜΝΑΕ.

Μισθοδοσία μονίμων, διευθέτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών, μισθοδοσία αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού, επιμίσθιο αποσπασμένων στο εξωτερικό.

Βεβαιώσεις αποδοχών, πίνακες αποδοχών – εισφορών για ΔΑΥΚ υπαλλήλων προς συνταξιοδότηση, συγκέντρωση υπευθύνων δηλώσεων για πρόσθετες αποδοχές από ιδιωτικό έργο.

Μισθοδοσία αναπληρωτών (εξειδικευμένη, παράλληλη), απουσιολόγια.

Τακτική μισθοδοσία, επιδόματα, βεβαιώσεις αποδοχών, απεργίες, δάνεια, φύλλα διακοπής μισθοδοσίας, μεταβολές.

Άρθρα για Θέματα του Τμήματος Β’ Οικονομικών.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής (8159/13-04-2023)

Σχετικά με την τοποθέτηση Εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία […]