Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Σχολικά Προγράμματα & Δράσεις

Τράπεζα Θεμάτων, Διαχείριση Προβλημάτων Παιδαγωγικής Φύσεως, Εσωτερικοί Κανονισμοί, Εγκρίσεις Προγραμμάτων & Ερευνών, Εξετάσεις Προτύπων, Αναβαθμολογήσεις  Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων.

Πολιτιστικά Προγράμματα / Προγράμματα Αγωγής Υγείας, μαθητικοί διαγωνισμοί επιστημονικών φορέων, Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνάσιων / ΓΕΛ (ειδικών μαθημάτων), οργανικά και λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής.

Άρθρα για Θέματα Σχολικών Προγραμμάτων & Δράσεων από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.