Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Χωροταξική κατανομή Μαθητών, E-Εγγραφές, Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΓΕΛ, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων (ΥΣΕΦΕ-ΥΣΕΠΕΗΥ), Καταλήψεις , Αριστεία – Βραβεία – Έπαινοι, Αναβαθμολογήσεις Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων, Εκθέσεις Λειτουργίας Σχολ. Μονάδων, Μαθητές με Ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  ή αναπηρία (έλεγχος δικαιολογητικών).

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Τράπεζα Θεμάτων, Μαθητικοί διαγωνισμοί επιστημονικών φορέων, επικυρώσεις – βεβαιώσεις γνήσιου υπογραφής (για σφραγίδα Χάγης και άλλες χρήσεις), Ψυχολόγοι, αναβαθμολογήσεις γραπτών ενδοσχολικών  εξετάσεων, μαθητές  με ειδικές εκπ/κες ανάγκες  ή αναπηρία (έλεγχος δικαιολογητικών).

Άρθρα για Θέματα Συντονισμού Ύλης Πανελλαδικών Εξεταζόμενων Μαθημάτων από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.