Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

ΠΕΚΕΣ

Άρθρα για τα ΠΕΚΕΣ από τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες.