Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Πολιτιστικά Προγράμματα / Προγράμματα Αγωγής Υγείας, μαθητικοί διαγωνισμοί επιστημονικών φορέων, Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνάσιων / ΓΕΛ (ειδικών μαθημάτων), οργανικά και λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής.

Άρθρα για Θέματα Μαθητικών Διαγωνισμών από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.