Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Θέματα Μαθητών Δημοσίων, Ιδιωτικών & Ξένων Σχολείων

Τράπεζα Θεμάτων, Διαχείριση Προβλημάτων Παιδαγωγικής Φύσεως, Εσωτερικοί Κανονισμοί, Εγκρίσεις Προγραμμάτων & Ερευνών, Εξετάσεις Προτύπων, Αναβαθμολογήσεις  Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων.

Μαθητεία ΕΠΑΛ.

Χωροταξική κατανομή Μαθητών, E-Εγγραφές, Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΓΕΛ, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων (ΥΣΕΦΕ-ΥΣΕΠΕΗΥ), Καταλήψεις , Αριστεία – Βραβεία – Έπαινοι, Αναβαθμολογήσεις Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων, Εκθέσεις Λειτουργίας Σχολ. Μονάδων, Μαθητές με Ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  ή αναπηρία (έλεγχος δικαιολογητικών).

Ετήσιος σχολικός προγραμματισμός, ενημέρωση Δ/ντων δημοσίων, Ιδιωτικών και Ξένων Γυμνάσιων – ΓΕΛ (οδηγίες), επικοινωνία με  Δ/ντες σχολείων και συνεργαζόμενους φορείς, επίλυση προβλημάτων παιδαγωγικής φύσεως, Ενισχυτική διδασκαλία Γυμνάσιων/ΓΕΛ (ειδικών μαθημάτων), Ενημέρωση Προέδρων Εξεταστικών Κέντρων – οδηγίες ΓΕΛ/ΕΠΑΛ.

Χωροταξική κατανομή μαθητών, e-εγγραφές, Διαχείριση covid-19, Εκθέσεις Λειτουργίας σχ. Μονάδων.

Πολιτική προστασία, Αριστούχοι Eurobank, διαχείριση Covid-19, αντιστοιχίες και ισοτιμίες Τίτλων Σπουδών – Ξένων Σχολείων Αλλοδαπής, βεβαιώσεις πρόσβασης στη Γ/Θμια Εκπ/ση για σπουδές υποψήφιων στο Εξωτερικό, επικυρώσεις – βεβαιώσεις Γνήσιου Υπογραφής (για σφραγίδα Χάγης και άλλες χρήσεις).

Φοίτηση – Αξιολόγηση – Ποινές Μαθητών, Απαλλαγές από Μαθήματα, Μαθητές Κατ’ Ιδίαν Διδαχθέντες / Κατ΄ οίκον Διδαχθέντες, Παράλληλη Στήριξη – Ε.Β.Π. – Σχ. Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Μαθητές  με ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  Ή αναπηρία (Γυμνάσια – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ, Έλεγχος Δικαιολογητικών Για Πανελλήνιες Εξετάσεις), Επίδειξη Γραπτώνn Δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.

Εγγραφές – Μετεγγραφές (εκπρόθεσμες &  κατ΄εξαίρεσιν, παρακολούθηση και συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΕΠΑΛ – ΕΝΕΕΓΥΛ, Προγράμματα Των Ενδοσχολικών Εξετάσεων / Διάθεση Εκπ/κων για τη διεξαγωγή των Ενδοσχολικών Εξετάσεων Γυμνασίων και ΓΕΛ Περιόδων  Μαΐου – Ιουνίου & Σεπτεμβρίου, Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου, Μαθητές με Ειδικές Εκπ/Κες ανάγκες  ή αναπηρία (Έλεγχος Δικαιολογητικών), έλεγχος Απολυτήριων Τίτλων Ιδιωτικών Γυμνασίων & ΓΕΛ, βεβαιώσεις Πρόσβασης Στη Γ/Θμια Εκπ/ση για σπουδές Υποψηφίων Στο Εξωτερικό, επικυρώσεις – βεβαιώσεις γνήσιου υπογραφής (για σφραγίδα Χάγης Και άλλες χρήσεις).

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Φοίτηση Μαθητών, Εγγραφές Προσφυγών – Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ, Αντιστοιχίες Τίτλων Σπουδών  Ξένων Σχολείων Αλλοδαπής, Εγγραφές Μαθητών σε Ξένα Σχολεία Β’ Αθήνας, Συμμετοχή Σχολείων Σε Εκπαιδευτικές Δράσεις, Τράπεζα Θεμάτων, Μαθητές Με Ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  Ή αναπηρία (Γυμνάσια – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ).

Άρθρα για Θέματα Μαθητών Δημοσίων, Ιδιωτικών & Ξένων Σχολείων από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών θεμάτων.