Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Επιλογή Στελεχών

Μεταθέσεις, e-data, Π.Μ. Εκπαιδευτικών, βαθμολογική εξέλιξη, Επιλογή Στελεχών.

Επιλογή στελεχών, μονιμοποιήσεις, αποσπάσεις, Διοικητικοί Υπάλληλοι, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ,  μεταθέσεις.

Άρθρα για Θέματα Επιλογής Στελεχών από το Τμήμα Γ’ Προσωπικού.

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων κατόπιν Επαναπροκήρυξης Κενών Θέσεων

ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, […]

Πρόσκληση Μονίμων Εκπαιδευτικών για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Προκειμένου να Οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Σχετικά με την Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε […]

Ανακοίνωση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών/μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Αναρτώνται οι Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών/μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. ανά Σχολική […]

Τροποποίηση Πίνακα Προκηρυσσόμενων Θέσεων Υποδιευθυντών Σχ. Μονάδων & Ε.Κ. Και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Σχετικά με την Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και […]

Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Αποφασίζουμε την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών του παρακάτω πίνακα σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες […]

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη Δήλωση Προτίμησης Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι : […]