Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μαθητεία ΕΠΑΛ.

Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Άρθρα για Θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών θεμάτων.