Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Διοικητικές Διαδικασίες

Χαρακτηρισμός/χρέωση εγγράφων & e-mails, διαχείριση αλληλογραφίας, οργάνωση εξετάσεων, διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών.

Εκδρομές, “ΕΡΓΑΝΗ” πρακτική άσκηση φοιτητών.

Άρθρα για Διεκπεραίωση Διοικητικών Διαδικασιών από το Τμήμα Α’ Διοικητικού

Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Για τις ανανεώσεις αδειών διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών επισυνάπτονται παρακάτω τα εξής […]