Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Γραμματεία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ΑΡΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (τηλ. 2106006081)

Άρθρα από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας