Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Άδειες

Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου.

Άδειες (άνευ αποδοχών, μητρότητας, Διοικητικών Υπαλλήλων & Εκπαιδευτικών).

Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές – εξετάσεων Αναπληρωτών & Μονίμων Εκπαιδευτικών), πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών.

Άδειες (μακροχρόνιες αναρρωτικές, Υγειονομικής Επιτροπής, αλλαγής αντικειμένου) Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές Μονίμων Εκπαιδευτικών)

Άρθρα για Άδειες από το Τμήμα Γ’ Προσωπικού